TIỂU HỌC DUYÊN HÀ - THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Tuesday, 23/07/2019 - 15:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH DUYÊN HÀ

Ảnh môn mỹ thuật

H/s lớp 4 vẽ về Mẹ và Cô trong giờ học vẽ. Các con hào hứng tham gia để làm quà về tặng mẹ và tặng cô.