TIỂU HỌC DUYÊN HÀ - THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Monday, 20/05/2019 - 08:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH DUYÊN HÀ

Ảnh môn mỹ thuật

H/s lớp 4 vẽ về Mẹ và Cô trong giờ học vẽ. Các con hào hứng tham gia để làm quà về tặng mẹ và tặng cô.